Terapie

Klinická psycholožka Justine von Lawick se svým odborným týmem
vyvinula na základě principů narativní terapie velmi účinný nástroj pro pomoc rodičům v těžkých rozchodových a rozvodových krizích.
Tento model je úspěšně aplikován v řadě zemí Evropy, zejména
v Holandsku, kde je i jeho původ.
Jedná se o nový model terapeutických intervencí skupinové práce, kde
pomocí efektivního využívání psychologických mechanismů můžou
rodiče zažít psychosomatické obtíže a duševní bolest dětí, které jsou účastny vážným rodičovským konfliktům.

V rámci našeho projektu jsou poskytovány psychoterapeutické
intervence ve formě individuálních, párových a rodinných sezení.
V těchto sezeních vyškolený psycholog/psychoterapeut vede odborným
způsobem rozhovor s klientem, kdy za pomocí speciálních technik
pomáhá klientovi zpracovat prožité trauma.

Na našem pracovišti využíváme rovněž novou metodu terapeutické
práce s dětmi a dospělými Sand play. Používá se zejména při zpracování dětského traumatu dětí, speciálně při prožitcích domácího násilí,
fyzického týrání, apod.
V těchto zátěžových situacích je často velmi obtížné se se svými pocity
svěřit, pojmenovat je a vyznat se v nich. Metoda Sand play s použitím
pískového stolu a arsenálu figurek a různých předmětů představujících běžný život jedince společně s citlivým přístupem terapeuta mohou
skutečně pomoci a to i tam, kde je dítě velmi malé či je natolik uzavřené
nebo psychicky zraněné, že slova opravdu použít nedokáže.