Válečný konflikt i uprostřed Vašeho domova?

Klinická psycholožka Justine von Lawick se svým odborným týmem vyvinula na základě principů narativní terapie velmi účinný nástroj pro pomoc rodičům v těžkých rozchodových a rozvodových krizích. Tento model je úspěšně aplikován v řadě zemí Evropy, zejména v Holandsku, kde je i jeho původ. Jedná se o nový model terapeutických intervencí skupinové práce, kde pomocí efektivního využívání psychologických mechanismů můžou rodiče zažít psychosomatické obtíže a duševní bolest dětí, které jsou účastny vážným rodičovským konfliktům.